RK-kennel

URL: renegadeknights.fi/web/?News01:RK_Blog:Fallacious_breeding_rights

Sijoituskäytännön raadollisuus ja seuraukset

VAROITUS !! K-18. Tekstissä on suoraa sensuroimatonta tekstiä, ei lapsille.

Tulee suoraa mielipidettä ja tekstiä tästä niin kovasti ylistetystä sijoituskoira käytännöstä täällä kotoisessa ja rakkaassa kotimaassamme. Tekstiä päivitetään ajoittain, joten seuraile palstaa.

Tämä teksti on laadittu täysin Suomen lain sananvapauden suojan turvin. Kenenkään nimeä ei mainita eikä ketään näissä mitenkään yksilöidä. Emme harrasta teksteissämme mitään copy paste rimanalivetoja, koska kaikki sanat ovat 100% meidän omia mielipiteitä. Me jätämme nuo copy touhut täysin copycat luusereille. Ja toisin kuin monet muut suomalaiset, niin me sanomme ääneen mielipiteemme.

Kotimaan outo käytäntö

Monessa maassa ei tällaista käytäntöä edes ole, vaan noissa kennelliitoissa on todella hyvät sopimukset nartun liisaukseen. Eli on mahdollista käyttää mitä tahansa narttua jalostukseen, kun sellaisen yhteisesti liisaa sopimuksella. Nartun jalostusoikeuden väliaikainen luovutussopimus, tuollainen todella raakilesopimus löytyy ihan Suomen Kennelliitoltakin. Olemme tutkineet usean muun maan kennelliittojen vastaavia dokumentteja, joka onkin monessa maassa niin paljon kattavampi ja turvaa molemman osapuolen oikeuksia huomattavasti paremmin. Syynä on tottakai se, että tuo liisauskäytäntö jalostukseen on ulkomailla huomattavasti yleisempää kuin täällä Suomessa. Toki poikkeuksena näihin hyviin käytäntöihin ovat ne omituiset maat, joissa pentuja myydään täyteen hintaan ja siitä huolimatta kirjataan sopimukseen ilmaisia jalostuskäyttöjä. Juuri tämän liisausmahdollisuuden vuoksi tämä sijoituskäytäntö on täysin turhaa. Sijoituksessa kasvattaja haluaa säästää rahojaan ja aikaansa ja vaivaansa. On helppoa ladella ehtojaan ja vaatimuksiaan liittyen sijoituskoiran päivittäiseen elämään. Saadaan pidätettyä kyseisen koiran jalostusoikeudet itsellään. Eikä kuitenkaan tarvitse riskeerata aikaansa eikä rahojaan, jos kyseisestä koirasta ei kehitykään jalostuskelpoista yksilöä. Korostetusti tuodaan esille, miten halutaan sijoittaa juuri ne lupaavimmat pennut, joiden avulla saadaan jatkettua seuraavaan sukupolveen. Ilmeisesti ei ole mieleen tullut, että tämä kaikki on mahdollista ilman sijoituskäytäntöjä. Siinä on vaan se paska juttu, ettei tuo kasvattaja pääse sitten enää vuosikausia päsmäröimään tuota sijoituskoiran vastaanottajaksi erehtynyttä perhettä. Juu kyllä on niin todella hieno, suorastaan kiiltokuvamainen käytäntö.

Alun hehkutukset muuttuvat loputtomien vaatimusten vuoreksi

Tässä tekstissä oletus rotuna on tottakai saksanpaimenkoira ja käytämme markkinahintana 1200 eur. Näin ollen saadaan konkreettisia lukuja tästä muka huimasta säästöstä ja joidenkin kasvattajien hehkuttamasta asiasta. Ja tässä käsitellään nimenomaan nartun sijoittamisen raadollisuudesta. Uroksien kohdalla tämä jalostuskäyttö on luonnollisesti erilaista kuin nartuilla. Tosin emme tätäkään käytäntöä oikein ymmärrä muuten kuin, että tällä estetään viideksi vuodeksi kenenkään muun käyttäminen kyseistä urosta jalostukseen. Ulkomailla on vakiintunut käytäntö liisata narttu pennutukseen, eikä se täällä kotimaassakaan ole tuntematon käsite maksaa uroksen omistajalle se astutuspalkkio. Niiltä osin mielestämme tämä sijoituskäytäntö on täysin vanhakantainen ja turha, jolla sidotaan asiasta tietämättömät ihmiset useasti monen vuoden pakkohelvettiin tuon loputtomia vaatimuksia latelevan niin muka ymmärtäväisen kasvattajan kanssa. Kaikkein pahimpia ovat ne kasvattajat, jotka eivät muuta tee elämässä työkseen kuin tätä kasvatustyötään. Jokainen tietää, millainen ihminen on se niin sanottu mökkihöperö. Tuollaisella ihmisellä ei ole mitään suhteellisuudentajua siitä normaalista elämästä ollenkaan, niin sitä myöden se alussa luotu mielikuva siitä sijoituskoiran ottamisen autuaasta onnesta muuttuu hyvin pian loputtomaksi järjettömien vaatimusten Mount Everestiksi. 

600 euron säästöstä vuosien helvetti

Yksikään tätä käytäntöä sumeilematta hyödyntävistä kasvattajista eivät omissa selostuksissaan avoimesti kerro tämän systeemin sitä järkyttävän raadollista nurjaa puolta. Kasvattaja saattaa kuitenkin ilmaista, miten hedelmällistä tämä vastaanottajan ja luovuttajan yhteistyö parhaimmillaan on. Periaatteessa tuossa lausahduksessa on jo puolihuolimattomasti paljastettu asian kääntöpuoli. Entä sitten, kun se yhteistyö ei olekaan niin ruusuista eikä ole enää parhaimmillaan kategoriassa? Tässä maassa on näistä tapauksista moni päätynyt esim. Kennelliiton kurinpitolautakunnan käsittelyihin eikä näissä ole valtaisilta oikeustaisteluiltakaan säästytty. Niin moni sijoitusnarttu on lähtenyt kasvattajalle juuri tuota jalostuskäyttöä varten, eikä sen jälkeen koiraa ole enää palautettu tuolle perheelle. Voitte googletella asiasta, niin tulette näitä tapauksia löytämään runsain mitoin. Nämä asiat, kun eivät aina päädy todella siten, millä tavalla sijoituskäytäntöjään moni kasvattaja hehkuttaa. Kun olisit ostanut sen pentusi täyteen hintaan 1200 eur, niin monessa tapauksessa tuo muka huima 600 euron säästö tulee osoittautumaan elämäsi yhdeksi suurimmaksi virheeksi. Moni on huomannut joutuneensa keskelle suoranaista helvettiä.

Jalostusratkaisuihin et voi vaikuttaa

Kasvattaja on Kennelliiton sijoitussopimuksessa luovuttaja, eli hänellä säilyy koiran omistajuus sopimusehtojen täyttymiseen asti. Sijoituskoiraan päätyvä perhe on sopimuksen vastaanottaja, eli heillä on sijoituskoiran hallintaoikeus. Sopimusehtojen pääasiallinen täyttyminen on nimenomaan koiran jalostuksellinen käyttö kyseisen kasvattajan määräyksien mukaisesti. Sijoituskoiran vastaanottajalla ei tähän ole mitään päätäntävaltaa eikä voi niihin asioihin vaikuttaa mitenkään. Luonnollisesti sopimuksessa on määritelty kummallekin osapuolelle kuuluvat kulut ja vastuut ja velvollisuudet. Tosin nuo kasvattajat korostavat eniten tuon vastaanottajan velvollisuuksia, ei niinkään heidän. 

Tutustu tarkkaan sopimusehtoihin 

Tätä asiaa on käytävä ajatuksella läpi siten, että ensin on luettava tarkkaan tässä tekstissä viitattua Suomen Kennelliiton sopimusdokumenttia ja nimenomaan sijoitusehtoja. Löydät tämän samaisen sisällön Kennelliiton lomakkeista. Alla suora linkki juuri tuohon Kennelliiton sopimukseen tästä asiasta.
>> Sopimus nartun sijoittamisesta

Suomen Kennelliitto
Sopimus nartun sijoituksesta - Sijoitusehdot
 1. Omistusoikeus.
  Koiran hallintaoikeus kuuluu vastaanottajalle omistus- ja jalostusoikeuden jäädessä määräajaksi luovuttajalle.
 2. Näytteilleasettamis-, koe- ja kilpailuoikeus.
  Luovuttaja pidättää itsellään ∏ näytteilleasettamisoikeuden ∏ koe- ja kilpailuoikeuden.
  Osapuolet sopivat tarkemmin näiden oikeuksien sisällöstä (esim. valmennus ja osallistumiskerrat) lisäehdoissa. Luovuttaja ilmoittaa vastaanottajalle viimeistään 30 päivää ennen, milloin hän aikoo viedä koiran näyttelyyn, kokeeseen tai kilpailuun.
 3. Jalostusoikeuden käyttö ja omistusoikeuden siirtyminen.
  Omistusoikeus siirtyy vastaanottajalle, kun narttu on synnyttänyt yhden pentueen. Luovuttajalla on oikeus päättää, millä uroksella narttu astutetaan, ja rekisteröidä pentue omiin nimiinsä. Omistusoikeus siirtyy kuitenkin vastaanottajalle, vaikka narttu ei olekaan saanut pentuja,
  kun narttu täyttää ∏ 3 vuotta  ∏ 4 vuotta.
 4. Vakuusmaksu.
  Vastaanottaja ∏ ei maksa koirasta vakuusmaksua.
  Vastaanottaja ∏ maksaa koirasta vakuusmaksuna _________euroa.
  Vakuusmaksu on enintään puolet koiran arvosta. Luovuttaja palauttaa vakuusmaksun vastaanottajalle käytettyään koiraa sopimuksen mukaisesti jalostukseen. Maksu palautetaan viimeistään, kun pentueen syntymästä on kulunut kolme kuukautta. Jos luovuttaja ei käytä koiraa jalostukseen, vakuusmaksu jää hänelle.
 5. Ilmoitusvelvollisuus.
  Vastaanottaja ilmoittaa luovuttajalle nartun juoksuajoista viimeistään toisena päivänä niiden alkamisesta. Luovuttaja ilmoittaa vastaanottajalle hyvissä ajoin, milloin hän aikoo astuttaa nartun.
 6. Pentueen hoito.
  Narttu synnyttää luovuttajan vastaanottajan luona. Jos narttu synnyttää vastaanottajan luona, tällä on oikeus saada luovuttajalta korvauspentueen hoidosta aiheutuneista kuluista.
 7. Luovutus astutusta, synnytystä ja jalostukseen liittyviä terveystutkimuksia varten.
  Jos narttu synnyttää vastaanottajan luona, luovuttaja saa noutaa pentueen aikaisintaan silloin, kun se täyttää seitsemän viikkoa. Luovuttajan on noudettava pentue viimeistään silloin, kun se täyttää kahdeksan viikkoa, ellei sovita myöhemmästä ajankohdasta. Jos narttu synnyttää luovuttajan luona, saa luovuttaja luovuttaa nartun vastaanottajalle aikaisintaan pentueen ollessa seitsemän viikon ikäinen. Nartulla on oltava tarvittaessa mahdollisuus vapaasti poistua pentujensa luota. Astutusta varten luovuttaja voi pitää narttua luonaan enintään 2 viikkoa. Jalostukseen liittyviä tutkimuksia varten on luovuttajalla oikeus pitää narttua luonaan korkeintaan kaksi viikkoa.
 8. Kulujen jako.
  Luovuttaja vastaa koiran jalostuskäytön aiheuttamista kuluista (mm. rodunomaisten terveystarkastusten aiheuttamat kulut, astutusmaksut ja nartun lisäruokinta odotus- ja imetysaikana). Luovuttaja vastaa myös näyttely-, koe- ja kilpailukuluista (mm. ilmoittautumismaksut, matka- ja trimmauskulut), jos hän on pidättänyt itsellään nämä oikeudet. Vastaanottaja vastaa koiran tavanomaisesta hoidosta aiheutuneista kuluista (mm. ruokinta sekä tavanomaiset rokotus- ja sairauskulut) sekä koiraverosta. Muista sairaudenhoitokuluista osapuolet vastaavat puoliksi omistusoikeuden siirtymiseen asti, ellei osapuolten kesken ole toisin sovittu.
 9. Vahingonvastuu.
  Jos koira kuolee tai vahingoittuu, ja se johtuu jommankumman osapuolen tuottamuksesta tai tahallisuudesta, toisella osapuolella on oikeus vahingonkorvaukseen.
 10. Koiran vakuuttaminen kuoleman varalta.
  Osapuolet ovat sopineet, että koira vakuutetaan kyllä ei. Vakuutuksenottajasta ja mahdollisen vakuutuskorvauksen jaosta on sovittava lisäehdoissa.
 11. Luovuttajan oikeus purkaa sopimus ja koiran takaisin saaminen.
  Luovuttajalla on oikeus purkaa sopimus ja saada koira takaisin vakuusmaksua palauttamatta, jos vastaanottaja rikkoo olennaisesti tämän sopimuksen ehtoja tai toimii eläinsuojelusäännösten vastaisesti. Luovuttajalla ei ole oikeutta ottaa itse koiraa takaisin ilman vastaanottajan suostumusta. Jos vastaanottaja ei luovuta koiraa vapaaehtoisesti, luovuttajan on turvauduttava viranomaisen apuun oikeuksiensa toteuttamiseksi. Luovuttajalla on oikeus purkaa sopimus ja saada koira takaisin jäljellä olevan vakuusmaksun palauttamalla, jos hänen mahdollisuutensa käyttää koiraa sopimuksen mukaisesti jalostukseen olennaisesti heikentyvät vastaanottajan menettelyn, esim. luovuttajan antamien hoito- ja ruokintaohjeiden olennaisen noudattamatta jättämisen vuoksi. Luovuttaja antaa vastaanottajalle koiran hoito- ja ruokintaohjeet kirjallisesti.
 12. Vastaanottajan oikeus purkaa sopimus.
  Jos vastaanottaja haluaa purkaa sopimuksen ja luopua koirasta, koira palautetaan luovuttajalle ja vakuusmaksu jää luovuttajalle. Osapuolet voivat milloin tahansa yhdessä sopia siitä, että vastaanottaja lunastaa omistusoikeuden kokonaan luovuttajalta maksamalla jäljellä olevan vakuusmaksun ja pennun hinnan erotuksen.
 13. Siirtokielto.
  Osapuolilla ei ole oikeutta siirtää tämän sopimuksen mukaisia oikeuksiaan kolmannelle osapuolelle.
 14. Rekisteritodistus.
  Luovuttajalla on oikeus pitää koiran rekisteritodistus hallussaan, kunnes omistusoikeus on siirtynyt kokonaan vastaanottajalle. Omistusoikeuden siirryttyä hän luovuttaa rekisteritodistuksen vastaanottajalle viipymättä ja ilman eri maksua.
 15. Lisäehdot.
  Osapuolet voivat sopia lisäehdoista tai muuttaa edellä olevia ehtoja (mm. sopia toisesta pentueesta), jos se esim. koiran iän, rodun pentueiden pienen koon tai koiran huomattavan arvon vuoksi on tarkoituksenmukaista. Lisäehdoissa ei saa kuitenkaan asettaa vaatimuksia pentujen lukumäärän, värin tai sukupuolen suhteen. Lisäehdot eivät saa muodostua kohtuuttomiksi. Lisäehdot on kirjattava erilliseen liitteeseen, jonka molemmat osapuolet allekirjoittavat.

Osapuolet ovat sopineet lisäehdoista ∏ kyllä ∏ ei.
Sopimusehdot on luettava yhteisesti ennen allekirjoittamista.
Kääntöpuolella on koiranomistajan perusohje sekä ohjeita luovuttajalle ja vastaanottajalle sopimuksentekoa varten.
Tätä sopimusta ja sen mahdollista lisäehdot sisältävää liitettä on laadittu kaksi samansisältöistä kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle.

Millä ylevin sanoin etsitään sijoituspennun vastaanottajia
 1. Etsimme yhteistyökykyisiä näyttelyistä ja harrastamisesta kiinnostuneita perheitä.
 2. Ei ole tilaa eikä järkeä pitää suurta laumaa kotona ja haluan sijoittaa lupaavimmat pentuni.
 3. Sijoituskoira on vastaanottajalle lähestulkoon kuin oma lukuunottamatta jalostuksellisia oikeuksia.
 4. Koiran vakuuttaminen jää omaan harkintaasi, en itse vakuuta.
 5. Haluan käyttää sijoituskoiraa näyttelyissä, mutta toki vastaanottaja saa omakustanteisesti viedä koiraa näyttelyihin ja harrastaa mitä itse haluaa.
 6. Näyttely- ja koekuluista kustannan ne, joihin haluan itse sijoituskoirani ilmoittaa. Vastaanottaja vastaa kaikista kuluista niiltä osin, mihin haluaa itse sijoituskoiran ilmoittaa.
 7. Vastaanottaja on sisäistänyt omat velvollisuutensa ja vastuunsa sopimuksen teon hetkellä.
 8. Sijoituskoiraa ruokitaan, hoidetaan ja huolenpito on tehtävä juuri luovuttajan kirjaamien ohjeiden mukaisesti.
 9. Sijoituskoiralle on annettava peruskoulutus. On totutettava käsittelyyn, hampaiden katsomiseen. On koulutettava paikallaan seisominen ja kehässä liikkuminen.
 10. Asioiden sujuessa mallikkaasti ja sijoitussopimuksen ehtojen täytyttyä ja mikäli sijoituskoira on lupaava, niin haluaisin käyttää sijoituskoiraa uudelleen jalostukseen omalta osaltani.
 11. Yhteistyö ja kommunikointi on niin helppoa, kun kumpikin osapuoli niin haluaa.
 12. Parhaimmillaan niin helppoa ja vaivatonta.
Analysoidaan nyt toden teolla noita omituisia lausahduksia
Kohdat a ja b

Etsimme yhteistyökykyisiä näyttelyistä ja harrastamisesta kiinnostuneita perheitä. Ei ole tilaa eikä järkeä pitää suurta laumaa kotona ja haluan sijoittaa lupaavimmat pentuni.

No juu nämä kohdat a ja b kasvattajien listasta kuuluvat täysin siihen blaa blaa kategoriaan. Juu niin varmasti kasvattajasta ja sijoituskoiran ottaneesta perheestä tulee suorastaan best frendejä, eikö. Eikä sitä tilaa tietenkään edes haluta löytyvän, kun kyse on suuresta rahallisesta säästöstä ja sen vallan pitämisestä täysin omissa käsissään. Saadaan kätevästi siirrettyä vastuita ja rahallisia menoja tuolle sijoituskoiran vastaanottaja perheelle.

Kohta c

Sijoituskoira on vastaanottajalle lähestulkoon kuin oma lukuunottamatta jalostuksellisia oikeuksia.

Ei tuo sijoituskoira ole mitenkään sen vastaanottajan oma, siis mitä helvettiä. Lukekaa sopimusehdoista kohdasta 1 "...omistus- ja jalostusoikeuden jäädessä määräajaksi luovuttajalle". Siis missä kuutamolla tällainen kasvattaja oikein elää? Se omistajuus siirtyy vastaanottajalle vasta, kun tuo jalostuskäytön ehto täyttyy kyseisellä koiralla tai tuo sopimukseen asetettu määräaika umpeutuu.

Kohta d

Koiran vakuuttaminen jää omaan harkintaasi, en itse vakuuta.

Eli tässä kasvattaja pesee kätensä vakuuttamisen vastuista ja se jää täysin vastaanottajan kontolle, mutta hetkinen eikö tuon sijoituskoiran omistajuus nimenomaan ole tuolla kasvattajalla. Mahtaa olla huimat korvauskanteet tulossa, jos tuolle sijoituskoiralle käy huonosti? Lukekaa sijoitusehtojen kohdasta 9 "Jos koira kuolee tai vahingoittuu, ja se johtuu jommankumman osapuolen tuottamuksesta tai tahallisuudesta, toisella osapuolella on oikeus vahingonkorvaukseen." ja lisäksi kohta 10 "Osapuolet ovat sopineet, että koira vakuutetaan kyllä ei. Vakuutuksenottajasta ja mahdollisen vakuutuskorvauksen jaosta on sovittava lisäehdoissa." Pitäkää todella huoli, että tuonne ehtoihin on laitettu se maximi korvattava eur määrä, ellette todella halua päätyä käräjäoikeussaliin näissä asioissa. Kukaan ei voi koskaan tietää, mitä sairauksia koiralle mahdollisesti tulee tai mitä onnettomuuksia tulee tapahtumaan. Entä sitten, jos tulee kiistaa siitä, että ovatko nuo mahdolliset sairaudet niitä perinnöllisiä vaiko ruokinnasta tai niistä ympäristötekijöistä aiheutuvia. Millä keinoin aiotte tuollaisen todistaa? Se on monesti mahdotonta.

Kohdat e ja f

Haluan käyttää sijoituskoiraa näyttelyissä, mutta toki vastaanottaja saa omakustanteisesti viedä koiraa näyttelyihin ja harrastaa mitä itse haluaa. Näyttely- ja koekuluista kustannan ne, joihin haluan itse sijoituskoirani ilmoittaa. Vastaanottaja vastaa kaikista kuluista niiltä osin, mihin haluaa itse sijoituskoiran viedä.

Hei hetkinen, mites tämä on mahdollista. Lukekaa tuo sopimusehtojen kohta 2, jossa nimenomaisesti on sopimukseen tuo kasvattaja ehkä rastinut ruutuihin nuo valintansa. Siinä lukee täysin selvästi mustaa valkoisella "Luovuttaja pidättää itsellään ∏ näytteilleasettamisoikeuden ∏ koe- ja kilpailuoikeuden.". Lisäksi lukekaa ehdoista kohta 8, jossa lukee täysin selvästi näin "Luovuttaja vastaa myös näyttely-, koe- ja kilpailukuluista (mm. ilmoittautumismaksut, matka- ja trimmauskulut), jos hän on pidättänyt itsellään nämä oikeudet." Tämä tarkoittaa sitä, että kasvattajan rastittaessa nuo valinnat kohdassa 2, niin hän on velvollinen samalla huolehtimaan noista kaikista kuluista, jotka on mainittu kohdassa 8. Ja jos tämä kasvattaja ei ole noita rasti ruutuun valintoja tehnyt välttyäkseen juuri noilta kohdan 8 listatuista kuluista, niin siinä tapauksessa vastaanottajan eli sijoitusperheen ei tarvitse tuota nimenomaista koiraansa edes luovuttaa noihin näyttelyihin tai kokeisiin. Joten on täysin selvää, että tuo kasvattajan kommentti vastaanottajan omakustanteisuudesta on täysin näiden sopimusehtojen vastainen ja rikkoo sopimusta. Kiteytettynä jos tämä luovuttaja eli kasvattaja pidättää itsellään nuo oikeudet, niin hän myös maksaa kaikki noista aiheutuvat kulut. Niitä kuluja ei ole oikeus siirtää siinä tapauksessa sijoituskoiran perheelle.

Kohta g

Vastaanottaja on sisäistänyt omat velvollisuutensa ja vastuunsa sopimuksen teon hetkellä.

Just juu. Mihin unohtui nuo kasvattajan omat velvollisuudet ja vastuut yleensäkäään missään asiassa? Näissä kaikissa kohdissa sekä vastuuta että kuluja siirretään täysin sopimuksen ehtojen vastaisesti tuolle sijoituskoiran vastaanottaneelle perheelle. Perheelle, joka sitä omaa rakasta pentuaan etsiessään eivät ole välttämättä muuta vaihtoehtoa enää löytäneet. Ovat uskoneet aivan liian sinisilmäisesti tuon kasvattajan piirtämän kiiltokuvamaisen tuherroksen siitä autuaasta sijoituskoiran vastaanottamisen onnesta. 

Kohta h

Sijoituskoiraa ruokitaan, hoidetaan ja huolenpito on tehtävä juuri luovuttajan kirjaamien ohjeiden mukaisesti.

Jestas sentään niinku oikeasti. Sijoitusperhe ei siinä sopimuksen allekirjoitushetkellä ole oikein sisäistänyt, mikä järjetön valta tuolla luovuttajalla eli kasvattajalla on tässä asiassa. Ja kyllä tämä samainen asia löytyy sopimuksen kohdasta 11 "Luovuttajalla on oikeus purkaa sopimus ja saada koira takaisin jäljellä olevan vakuusmaksun palauttamalla, jos hänen mahdollisuutensa käyttää koiraa sopimuksen mukaisesti jalostukseen olennaisesti heikentyvät vastaanottajan menettelyn, esim. luovuttajan antamien hoito- ja ruokintaohjeiden olennaisen noudattamatta jättämisen vuoksi. Luovuttaja antaa vastaanottajalle koiran hoito- ja ruokintaohjeet kirjallisesti.".

Valitettavasti ei ole mitenkään harvinaista, että kasvattajat tekevät näitä yllätyskäyntejään tunkeutumalla täysin laittomasti vastaanottajan kotiin tarkastamaan tuon sijoituskoiransa oikeanlaisen ruokinnan ja hoidon. Kyllä aivan sekopäisiä kasvattajia löytyy ja liian paljon. Kuin myös tiedämme tapauksia, joissa kasvattaja on suorittanut sijoituskoiransa täysin laittoman ryöstön juuri vedoten tuohon ruokinta- ja hoito-ohjeidensa noudattamatta jättämiseen, eikä näissä tapauksissa valitettavasti ole palauttanut edes ehtojen mukaisesti tuota vakuusmaksua. Moni ei näille asioille tee yhtään mitään, koska taustalla on monesti usean vuoden suoranainen vaino tuon kyseisen kasvattajan taholta. Moni perhe kokee suuren helpotuksen tunteen lopulta päästessään irtaantumaan tuon kasvattajan otteesta ja päätyvät ratkaisuun olla tekemättä asialle yhtään mitään. Älkää hemmetissä hyväksykö tällaista järjetöntä käytöstä, kun ei kenenkään tarvitse tällaiseen alistua. Oikeasti tehkää ilmoitus Kennelliiton kurinpitolautakunnalle ja tehkää ilmoitus viranomaisille eli poliisille. Te ette ole ensimmäinen ettekä todella viimeinen, joille on tuo kasvattaja tehnyt noita lainvastaisia toimiaan. Näitä tapahtuu Suomessa ja oikeasti ihan liikaa.

Kohta i

Sijoituskoiralle on annettava peruskoulutus. On totutettava käsittelyyn, hampaiden katsomiseen. On koulutettava paikallaan seisominen ja kehässä liikkuminen.

Siis juu anteeksi taas, mutta mitä helvettiä. Kohdassa e ja f kasvattaja toteaa yksipuoleisesti "Haluan käyttää sijoituskoiraa näyttelyissä, mutta toki vastaanottaja saa omakustanteisesti viedä koiraa näyttelyihin ja harrastaa mitä itse haluaa. Näyttely- ja koekuluista kustannan ne, joihin haluan itse sijoituskoirani ilmoittaa. Vastaanottaja vastaa kaikista kuluista niiltä osin, mihin haluaa itse sijoituskoiran ilmoittaa." Edelleen sopimuksen ehdoissa kohdassa 2 "Luovuttaja pidättää itsellään ∏ näytteilleasettamisoikeuden ∏ koe- ja kilpailuoikeuden." ja unohtamatta kohtaa 8 "Luovuttaja vastaa myös näyttely-, koe- ja kilpailukuluista (mm. ilmoittautumismaksut, matka- ja trimmauskulut), jos hän on pidättänyt itsellään nämä oikeudet." 

Eli tämän kohdan i lauseilla asetetaan jo täysin selkeitä koulutusvaatimuksia sijoituskoiran vastaanottajalle, ja nämä listatut treenivaateet liittyvät täysin selkeästi kyseisen koiran näyttelyissä käyttämiseen. Ja mitä tulee sopimuksen ehtoihin, niin kenellekö näistä perusteettomista vaatimuksista koituvat kustannukset oikeastaan kuuluisivat, kun ei todella tuolle sijoituskoiran perheelle. Aivan järjetöntä ja epäoikeudenmukaista käytöstä, näiden lausahduksien laillisuudesta puhumattakaan. 

Kohta j

Asioiden sujuessa mallikkaasti ja sijoitussopimuksen ehtojen täytyttyä ja mikäli sijoituskoira on lupaava, niin haluaisin käyttää sijoituskoiraa uudelleen jalostukseen omalta osaltani.

Ensinnäkin siinä vaiheessa, kun tuon sijoitussopimuksen ehdot täyttyvät ja kyseinen koira siirtyy täysin tuon vastaanottajan omistukseen ja hallintaan, niin kyseessä on täysin entinen sijoituskoira. Siis oikeasti, mitä helvettiä tämä tarkoittaa. Sopimusehtojen kohdassa 2 on määritelty tämä asia "Jalostusoikeuden käyttö ja omistusoikeuden siirtyminen. Omistusoikeus siirtyy vastaanottajalle, kun narttu on synnyttänyt yhden pentueen." ja tuohon rastitaan se max aika (3 tai 4 vuotta). Tätäkin sopimuskohtaa viivataan yli jatkuvasti kasvattajien muuttaessa näihin ehtoihin mustaa valkoisella kirjattuja kohtia yhtä pentuetta sekä noita aikarajoja. Kyllä niitä löytyy, jotka tätä kohtaa muuttavat esim. 2 pentuetta ja 5 vuotta. Älkää hemmetissä menkö tuollaisiin sopimuksiin laittamaan nimiänne alle. Ja tuon sopimusehdon täytyttyä ja koiran siirtyessä täysin omaan omistukseenne, niin te yksin saatte täyden päätäntävallan, mitä tulee siihen omaan koiraanne. Tuon kasvattajan oikeudet sanoa yhtään mitään tulivat siis lopulliseen päätökseen, mukaanlukien kyseisen koiran jalostukselliset oikeudet. Se on finito tuolle helvetille.

Kohdat k ja l

Yhteistyö ja kommunikointi on niin helppoa, kun kumpikin osapuoli niin haluaa. Parhaimmillaan niin helppoa ja vaivatonta.

No juu nämä kohdat k ja l kasvattajien listasta kuuluvat taas täysin siihen blaa blaa kategoriaan. Juu kyllä näin halutaan ainakin uskotella, että on niin jumalattoman helppoa ja vaivatonta. Kaiketi se näin onkin tuon kasvattajan näkökannalta, koska niin monessa asiassa on hänellä se järjetön valta määrätä lähestulkoon kaikesta sijoituskoiraan liittyvistä asioista. Uskokoon ken haluaa. Tähän järjettömään useiden vuosien sijoitushelvettiin erehtyneille perheille kokemus on ollut ihan muuta kuin ah niin ihanan auvoisaa aikaa. Jälkiviisaana tuollaisen kokemuksen omaavat perheet eivät kuuna päivänään ikinä ryhtyisi moiseen sekopäiseen touhuun enää koskaan. Näin se vaan on.

Eivät kaikki toki ole kusettajia 

Juu kyllä on niitä järkeviä ja erittäin fiksusti käyttäytyviä kasvattajia, jotka eivät latele noiden sopimusten vastaisia lausahduksia eivätkä muuttele noita sijoitussopimuksen ehtoja. Jotka todella kantavat vastuunsa ja antavat sijoituskoiran ottaneelle perheelle sitä luottoa eivätkä alvariinsa vaadi sitä sun tätä. Eivät harrasta sitä järjetöntä jokapäiväistä ja jokaviikkoista häirintää, joka muodostuu jo suoranaiseksi vainoksi. Tässä on vain se suuri ongelma, että mistä voi tietää, kehen kannattaa luottaa. Kannattaako todella ottaa tämä järjetön riski vain ja ainoastaan sen 600 euron muka säästön vuoksi? Urbaanilegenda todellakin on se, ettei kasvattaja muka pystyisi noita kasvattejaan käyttää jalostukseen millään muilla tavoin. Bullshit oikeasti. Mihin unohtui tuo liisauskäytäntö, johon löytyy tuo Suomen Kennelliiton sopimuskin? Yksi mielenkiintoinen kysymys onkin, miksi karttavat tätä vaihtoehtoa. Mitä ilmeisemmin kyseiset kasvattajat haluavat todella pitää ne vallan narunpätkät käsissään sisältäen tuon sijoituskoiran omistajuuden sekä jalostusoikeuden muutaman vuoden ajaksi, ja samalla tuo sijoituskoiran perhe asettuu ihan vapaaehtoisesti täysin tuon kasvattajan sätkynukeksi. Näin se on, ehkä hivenen raadollisesti ilmaistuna, mutta tämä on tuon sijoitussopimuksen realiteetti. 

Sijoituskoiran laiton haltuunotto

Tämä on se kaikkein raadollisin puoli näissä sijoituksissa. Valitettavasti näitä tapahtuu aivan kaikissa roduissa. On suuri kunnia tottakai kasvattajalle, että siitä omasta kasvatista kehittyy terve ja rodulleen se erityisen erinomainen edustaja. Ai että on aivan mahtavaa olla tästä asiasta ylpeä kasvattajan roolissa. Entä sitten, kun kyseessä on sijoitusnarttu? Siihen yhtälöön laitetaan vielä mukaan järkyttävällä tavalla käyttäytyvä kasvattaja. Mitä tapahtuu, kun se sijoitusnarttu menee sinne sopimuksen luovuttajalle eli kasvattajan luokse täyttääkseen tuon jalostuksellisen ehdon? Palautuuko noiden sopimusehtojen mukaisesti tuo kyseinen narttu takaisin vastaanottajalle ja siirtyykö samalla omistajuus niinkuin pitäisi? Kyllä näin tapahtuu, mikäli tuo kasvattaja toimii kuten on mustaa valkoisella sovittu. Sovituista asioista huolimatta näitä sijoitusnarttuja jätetään tuossa tilanteessa palauttamatta. Todella useasti näissä tapauksissa tuo kusettaja kasvattaja syyttää tuota sijoituskoiran perhettä sopimuksen vastaisesta hoidosta sekä ruokintaohjeiden noudattamatta jättämisestä. Jättääkö nuo syytökset tälle asteelle? Eipä jätä, koska kyllä näissä aina myös väitetään tuon sijoituskoiran perheen muka toimineen eläinsuojelusäännösten vastaisesti. Kasvattaja tietää, että on aika mahdotonta lähteä todistamaan tuota väittämäänsä ruokinta- ja hoito-ohjeiden noudattamatta jättämistä. Miksipä ei siis käyttäisi tuota eläinsuojelullista lyömäasettaan? On se aika järkyttävää rehellisen ihmisen saada tuollaisia täysin tuulesta temmattuja syytöksiä niskaansa. Monesti on kyseistä koiraa käytetty jopa eläinlääkärillä, mutta ei tuota käyntiä tehdä heti vaan muutamien viikkojen päästä. Kyllä koiran kunnon ja terveyden saa halutessaan hyvin lyhyessä ajassa romahtamaan. Motiivina on saada palautettua tai tässä tapauksessa pidätettyä tuon erittäin loistavaksi kehittyneen jalostuskoiran omistuksen kasvattajalla. Ongelmana tässä eläinsuojelullisessa perustelussa on, että se ainoa laillinen keino hoituu täysin viranomaiskäytäntöjen kautta. Ei ole olemassa mitään omankäden oikeuksia, eli tuon kasvattajan omavaltainen laiton haltuunotto täyttää täysin rikoslaissa rangaistavan teon pykälät. Lisäksi samainen asia on mainittu tuossa sopimusehtojen kohdassa 11 "...luovuttajan on turvauduttava viranomaisen apuun oikeuksiensa toteuttamiseksi". Siitä huolimatta näitä tapahtuu.

Sopimusehtojen kohta 11

"Luovuttajalla on oikeus purkaa sopimus ja saada koira takaisin vakuusmaksua palauttamatta, jos vastaanottaja rikkoo olennaisesti tämän sopimuksen ehtoja tai toimii eläinsuojelusäännösten vastaisesti. Luovuttajalla ei ole oikeutta ottaa itse koiraa takaisin ilman vastaanottajan suostumusta. Jos vastaanottaja ei luovuta koiraa vapaaehtoisesti, luovuttajan on turvauduttava viranomaisen apuun oikeuksiensa toteuttamiseksi. Luovuttajalla on oikeus purkaa sopimus ja saada koira takaisin jäljellä olevan vakuusmaksun palauttamalla, jos hänen mahdollisuutensa käyttää koiraa sopimuksen mukaisesti jalostukseen olennaisesti heikentyvät vastaanottajan menettelyn, esim. luovuttajan antamien hoito- ja ruokintaohjeiden olennaisen noudattamatta jättämisen vuoksi. Luovuttaja antaa vastaanottajalle koiran hoito- ja ruokintaohjeet kirjallisesti."

Entäs tuo rahojen palautus

Sopimuksessa on toki erityyppisiä vakuusmaksun palautus vaihtoehtoja. Se loogisin on tietysti jalostuksellisen ehdon täytyttyessä, jolloin luovuttajan eli kasvattajan on palautettava tuo vakuusmaksu 600 eur kuin myös se omistajuus siirtyy kokonaan vastaanottajalle eli kyseisen sijoitusnartun perheelle. Tässä kohtaa ei ole enää mitään sijoituskoiraa ja päätäntävalta on täysin tuolla koiran vastaanottajalla, eikä ole enää mitään jalostuksellisia oikeuksia tuolla kasvattajalla. Näitä vakuusmaksuja jätetään Suomessa palauttamatta sopimusehtojen vastaisesti tuolle vastaanottaja perheelle. Näitä tapahtuu kyllä. Entä mitä tulee tuohon laittomaan haltuunottoon? Tuossa sopimusehdoissa kohdassa 11 todetaan selvästi "...saada koira takaisin jäljellä olevan vakuusmaksun palauttamalla". Hoh hoijaa juu. Luuletteko te todella, että tuollaisen rikollisen laittoman haltuunoton suorittanut kasvattaja mitään vakuusmaksuja palauttelee? Ei niin tapahdu. Tähän tilanteeseen havahduttuaan saa kyseinen perhe huomata, millaiseen helvettiin on ajautunut.

Uhkailua, kiristämistä ja järjettömiä valheita

Kyllä näistä jutuista moni rehellinen perhe tekee Kennelliiton kurinpitolautakunnalle tuon valituksensa kyseisestä kasvattajasta. Tässä on vain se suuri ero, että tuo perhe pidättäytyy niissä kunniallisissa ja rehellisissä keinoissa. Auta armias, kun saavat eteensä sen vastineen, mitä tuo kasvattaja on tuonne Kennelliittoon valheellisesti sepustanut. Kyllä siellä on aivan järkyttävää juttua siitä, miten olette sitä omaa rakasta koiraanne suorastaan kidutuksenomaisesti pitäneet. Väittämiensä mukaisesti varmasti olette pitäneet nälässä ja täysin eläintensuojelupykälien vastaisesti. Lisäksi ei nuo tarinat edes pysähdy tähän, vaan sinne surutta kirjoitellaan teidän henkilökohtaisista asioista ja mukaan toki ujutetaan väitteitä teidän omasta ja perheenne mielenterveydestäkin. Tämä kasvattaja omaa sellaisen asenteen, että kaikki keinot ovat sodassa sallittua. Noiden vuosien ja varsinkin tämän kärjistyneen tilanteen aikoihin tuo törkykasvattaja soittelee teille, jossa ette välty kiristämiseltä ja uhkailuilta. Samaan aikaan somessa levitellään teistä ja perheestänne aivan täyttä sontaa. Mikäli erehdytte jossain paikkaa törmäämään tähän kyseiseen kasvattajaan, ja varmistuessaan teidän olevan yksin, niin tulette satavarmaan myös siinä tilanteessa saamaan näitä uhkailuja. Kylmänä motiivina on pelotella teidät ja perheenne hiljaiseksi. Se on todella ikävää, että moni tuossa tilanteessa ei tee asialle mitään ja antaa tyyliin olla. Muistakaa, että te ette ole ensimmäinen ettekä viimeinen.

Laittakaa rohkeasti hanttiin

Ei kannattaisi ottaa mitenkään vakavasti noita oikeasti todella juveniilisia uhkailuja, kun ne menevät täysin kategoriaan tyhjät ämpärit kolisevat eniten. Jokainen voi noita tilanteita jopa kääntää omaksi hyödykseen ottaen huomioon nykypäivän tallennusvälineet. Tuollaisille valtaisan aggression vallassa oleville kasvattajille on oikeastaan surkuhupaisan helppoa luoda sellainen salakavala ansaikonen, johon kapsahtavat satavarmasti. Noita kasvattajia, kun yhdistää sellaisen todellisen suhteellisuudentajun totaalinen uupuminen ja siihen yhdistettynä vielä tuo harhainen ylemmyydentunteensa. Sun Tzu viisautta todella on tämä eli jos tunnet vihollisesi ja todella tunnet itsesi, niin sinun ei tarvitse pelätä edes satojen taistojen lopputulosta. Muista siis se, että tuo kasvoton kasvattaja tuntee itsestään vain sen itse luomansa harhaisen kuvansa, kun sinä taasen tunnet sen todellisen raadollisen olemuksensa kuin myös jokainen tervejärkinen rehellinen ihminen tuntee oman minuutensa juuri todellisuutta vastaavasti. Ei muuta kuin kova kovaa vastaan, mutta tämä siis rohkeasti ja samalla käyttäen suunnitelmallisuutta. Joskus paras lopputulos aikaansaadaan tarjoamalla harkitusti sitä liinaa eli annetaan tuon kasvattajan olettaa teidän olevan muka suostuvainen häviöön, ja samalla keräätte kaiken mahdollisen todistusmateriaalin. Vähän pientä harkittua tökkimistä kusiaispesään, ja varmasti saatte itsellenne kunnon todisteet. Whatsup ja Messenger, ei muuta kuin ottakaa kuvaruutukaappauksia talteen kaikesta. Ilman näitä kirjallisia todisteita tilanne on aika mahdoton, kun kyse on muutoin vain sana sanaa vastaan. María Jesús Torreksen sanoja lainataksemme itsepetos on ensin lämmin suoja, myöhemmin kylmä vankila. Kuka toinen oikeuksistanne huolehtii ellette te itse? Siitä vain tuumasta toimeen ja pitäkää se fokus kirkkaana.

Kauanko tämä saa jatkua

Yksinkertaisesti niin kauan kuin ihmiset tuolla tekemättä jättämisellään antavat asian tyyliin olla. Juu kyllä olette päässeet tuosta sijoituskoira helvetistänne eroon ja eteenpäin elämässä. Mihin on oikeasti unohtunut se periaate, että jokaisen on kannettava vastuu tekemistään virheistään ja varsinkin laittomista teoistaan? Olemalla hiljaa, te hyväksytte nämä teot täysin. Tekemättä mitään, te mahdollistatte tällaisen toiminnan jatkumisen. Laittamatta tuota nimenomaista kasvattajaa vastuuseen, te olette luoneet loputtoman oravanpyörän tälle helvetin toiminnalle. Mihin on unohtunut se selkäranka? Entä se oikea ja väärä? Aivan helvetin ärsyttävää on se iänikuinen mikä lie piintynyt kliseinen fraasi, että on unohdettava ja annettava anteeksi. Kuka helvetin idiootti tuon on keksinyt? Sellaisen todella suoraselkäisen perinteisen kotikasvatuksen olen itse saanut, että jos on tehnyt toista kohtaa väärin, niin silloin on pyydettävä anteeksi. Missä kohtaa tuo kasvattaja on pyytänyt teiltä anteeksi, tai ollut edes pahoillaan aiheuttamastaan vuosien helvetistä? Ja pitäisikö oikeasti unohtaa? Eikö se ole jokaisen tärkeä muistaa ja samalla ottaa opiksi tehdyistä virheistä tai elämän huonoista valinnoista? Miten voi estää tulevaisuudessa, ettette erehdy enää toistamaan tuota helvetin kokemusta? Ei suoraselkäisyys ja se vastuunkantaminen tai periaatteellisuus tee ihmisestä katkeraa, vaan hän toimii vastuullisella ja rehdin ihmisen tavalla. Tuo anteeksianto ja unohtaminen on jokaisen oma henkilökohtainen asia. Ja kyllä maailmassa todellakin on niin pahoja ihmisiä, joiden teot eivät ole synninpäästön arvoisia. Monelleko nuo sairaat ihmiset ovat teoillaan mitään armoa koskaan antaneet? Anteeksianto kuuluu ainoastaan sallia heille, jotka ovat sen ansainneet.

RK kennelissä ei ole sijoituskoiria

Tämä on oikeasti älyttömän turhanpäiväinen käytäntö, josta on kehkeytynyt liian monelle ihmiselle ja perheelle ainoastaan murheita. Tuo nartun liisauskäytäntö on olemassa, vain omituisen vähäisellä käytöllä Suomessa. RK kennelin jalostuskoirat ovat 100% omassa omistuksessamme, joten emme tarvitse mitään tällaisia käytäntöjä. Niin paljon löytyy näitä kurinpidollisia tapauksia Kennelliitosta ja useita keissejä on päätynyt käräjille käsittelyihin. Turvallisempaa olisi unohtaa koko sijoituskoira systeemi, kun tuo liisaus on oikeasti kaikille osapuolille niin paljon parempi ja moni säästyisi niiltä loputtomilta murheilta. Ollaan täysin fakkiuduttu niihin samoihin uriin ja vanhoihin totuttuihin käytäntöihin, kun ei ne välttämättä ole koskaan mitään hyviä edes olleet.

Olisiko aika jättää koko sijoituskäytäntö historiaan? Mene ja tiedä.

 

Last edited: December 27, 2020, 09:37